• ടിയാൻജിൻ വോഡൺ വെയർ റെസിസ്റ്റന്റ് മെറ്റീരിയൽ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.
  • jeff@tjwodon.com
  • 0086 22 86897973
//cdn.globalso.com/wodonplate/wear-plate-bending01800x200.jpg
//cdn.globalso.com/wodonplate/Wodon-plate-produciton-line800x200.jpg
//cdn.globalso.com/wodonplate/line800x200.jpg
  • WD1200/1500 Wear Plate

    WD1200/1500 വെയർ പ്ലേറ്റ്

    WD1200/WD1500 സീരീസ് അബ്രാഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ക്രോമിയം കാർബൈഡ് ഓവർലേ WD1200/WD1500 എന്നത് ഒരു മിതമായ സ്റ്റീൽ ബാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്രോമിയം കാർബൈഡ് കോമ്പോസിറ്റ് ക്ലാഡിംഗ് ഫ്യൂഷനാണ്. മുങ്ങിപ്പോയ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് വഴി നിക്ഷേപം സാക്ഷാത്കരിച്ചു. WD1200/WD1500 വെയർ പ്ലേറ്റ് കടുത്ത ഉരച്ചിലും കുറഞ്ഞതും ഇടത്തരവുമായ ആഘാതം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. ● WD1200/WD1500 സീരീസ്: ഹൈ ക്രോമിയം ഉയർന്ന കാർബൺ വെയർ പ്ലേറ്റുകൾ മുങ്ങിപ്പോയ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് വഴി നിർമ്മിക്കുന്നു; കഠിനമായ ഉരച്ചിലും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതുമായ മരുന്നുകൾക്ക് ബാധകമാണ് ...